Yang mula pertama akan dihisab (ditanyakan) kepada seorang hamba pada hari kiamat ialah masalah shalat. Apabila shalatnya baik, niscaya dinilai baiklah segala amalnya. Jika shalatnya rusak, maka dipandang buruklah semua amalnya.

(HR. Thabrani dari Abdullah bin Qurthin)

Iklan