Dari Ali bin Abi Thalib, telah bersabda Rasulullah saw. tentang shalat orang sakit. Kalau kuasa, shalatlah dengan berdiri, kalau tidak kuasa, shalatlah dengan duduk, jika ia tidak kuat sujud, isyaratkan saja dengan kepala, tetapi hendaklah sujudnya lebih rendah daripada ruku’nya, kalau ia tidak kuasa shalat sambil duduk, shalatlah dengan berbaring ke sebelah kanan dan menghadap kiblat, dan kalau tidak kuasa berbaring, shalatlah menelentang, kedua kakinya ke arah kiblat.

(HR. Daruquthni)

Iklan