kupandang ke sana: Isyarat-isayarat dalam cahaya
kupandang semesta
ketika Engkau seketika memijar dalam Kata
Terbantun menjelma gema. Malam sibuk di luar suara

kemudian daun bertahan pada tangkainya
ketika hujan tiba. Kudengar bumi sediakala
tiada apa pun diantara Kita: dingin
semakin membara sewaktu berembus angin.

dikutip dari:
Hujan Bulan Juni
Sapardi Djoko Darmono

Iklan